Centrum Badań Psychiatrycznych i Psychologicznych

Galeria

Monika Malarowicz - Psychoterapia uzależnień
Kinga Świderek - Psychoterapia i poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych, diagnostyka
Marcin Bazan - Psychologia sportu, trening mentalny, diagnostyka