Diagnostyka i badania psychologiczne

Diagnostyka i badania psychologiczne

Oferujemy możliwość wykonania różnorodnych form badań psychologicznych w oparciu o metody standaryzowane. Oferta obejmuje:

  • Badania psychologiczne dla kierowców,
  • Badania psychologiczne dla osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni palnej,
  • Badania dla osób ubiegających się o status rodziny zastępczej,
  • Badania osobowości, temperamentu, organicznych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, ilorazu inteligencji.