Psychologia dziecięca
i terapia rodzin

Psychologia dziecięca i terapia rodzin

Praca z rodziną i dzieckiem stanowi nowość w naszej ofercie. Obejmuje zarówno pracę z całym systemem rodzinnym oraz wspieranie rozwoju dziecka na różnych jego etapach, jak i pomoc w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich, jako środka do budowania dobrych relacji. Pracujemy zarówno z trudnościami wynikającymi z ograniczeń rozwojowych dziecka, jak i będących skutkiem zmian w funkcjonowaniu i dynamice rodziny, w tym w trakcie sytuacji trudnych. Nasi terapeuci posiadają również doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi. W swojej pracy kierujemy się przekonaniem, że każda rodzina jest wyjątkowa, a w terapii dziecka ogromne znaczenie ma przede wszystkim praca z jego rodzicami.

Agnieszka Steglińska - psycholog, psychoterapeuta

Systemowy nurt psychoterapii znajduje swoje zastosowanie głównie w leczeniu całych rodzin, par oraz małżeństw. Zakłada iż rodzina funkcjonuje jako system, na który składają się nie tylko cechy poszczególnych jej członków, ale również ich wzajemne relacje i oddziaływania. Drobna nawet zmiana w funkcjonowaniu jednostki, będzie miała zatem znaczący wpływ na procesy w całości, a różnego typu trudności mogą mieć różne znaczenie dla poszczególnych jej członków. Zachowanie każdej z osób jest zwrotnie modyfikowane przez reakcję partnera, tworząc szczególne pętle, które terapeuta obserwuje, nadaje im znaczenie, a przez to pozwala dojść do zrozumienia problemu. Ponieważ dysfunkcje lub trudności w funkcjonowaniu jednostki mają swoje przełożenie na życie rodziny, stąd silna potrzeba ze strony terapeuty systemowego, by pracować z całą rodziną tak, by pomóc jej zachować strukturę i stabilność.

Terapia systemowa jest zalecana do pracy z młodzieżą i dziećmi, u których pojawiły się trudności natury emocjonalnej, a także do pracy z rodziną, w której jeden z członków cierpi z powodu choroby psychicznej lub somatycznej.

Praca w tym nurcie ma charakter krótkoterminowy, a spotkania odbywają się raz na 2-3 tygodnie.