Psychologia sportu,
trening mentalny

Psychologia sportu, trening menatalny

Trening mentalny jest formą pracy z umysłem mającą na celu rozwijanie własnego potencjału i poprawianie osiągnięć w treningu fizycznym. Sportowiec zyskuje możliwość określenia drogi do realizacji wytyczonego celu, identyfikuje trudności i możliwe zagrożenia. W trakcie systematycznej współpracy z psychologiem- trenerem zawodnik ma tworzony indywidualny, usystematyzowany plan działania, obejmujący różnorodne formy wsparcia psychologicznego od ćwiczeń motywacyjnych po techniki wizualizacji i relaksacyjne.

Marcin Bazan - psycholog, psychoterapeuta

Trening mentalny jest metodą pracy z umysłem przeznaczoną dla sportowców, kadr menagerskich, jak i osób pragnących poznać i rozwijać swój potencjał. Obecność treningu mentalnego w sporcie zakłada pełne połączenie i przenikanie się elementów wiedzy psychologicznej oraz couchingu ze znajomością fizjologicznych możliwości człowieka. Trener mentalny oferuje swojemu klientowi nie tylko narzędzia psychologiczne, ale również pełną wiedzę na temat konkretnych dziedzin  sportowych, dzięki czemu pozwala ukierunkować się na konkretne cele, a także przeprowadza przez kolejne etapy ich zdobywania. Praca mentalna, jedynie poprzez wywieranie wpływu na psychikę pozwala klientowi poznać i przekraczać granice własnych możliwości biologicznych, kształtuje adekwatne postawy i wygasza nieskuteczne nawyki. Sportowiec zyskuje świadomość wpływu psychiki na osiągnięcia sportowe, odkrywa zależności między fizjologicznymi i psychologicznymi aspektami treningów, uczy się ich odpowiedniego planowania i czerpania z nich maksymalnych korzyści, bez odrywania ich od aktualnych stanów emocjonalnych i myśli na ich temat.

Badania naukowe dowodzą dużą skuteczność treningu mentalnego w przyczynianiu się do podwyższania poziomu wyników objętych nim sportowców oraz zwiększenia ich powtarzalności. Sportowcy osiągający sukcesy cechują się nie tylko wysokim poziomem umiejętności mentalnych, ale również większą pewnością siebie, umiejętnością kontroli emocji i pobudzenia, zaangażowaniem, determinacją i pozytywną postawą sportową.