Psychoterapia i poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych

Psychoterapia i poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych

Świadczymy usługi z zakresu psychoterapii osób dorosłych. Ze względu na różnorodność podejść, w których się szkoliliśmy (nurt systemowy, EMDR i poznawczo-behawioralny), staramy się specjalizować między sobą tak, by odpowiednio dostosować nasze umiejętności i możliwości wybranego podejścia do specyfiki zgłaszanych przez pacjentów problemów. Specjalizujemy się głownie w leczeniu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń związanych ze stresem, somatyzacji i zaburzeń osobowości. Dodatkowo rozszerzyliśmy naszą ofertę o pracę z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami.

Pracujemy zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych.

Kinga Świderek - psycholog, psychoterapeuta

Model poznawczo-behawioralny jest obecnie jednym z najdogłębniej zbadanym, a przez to najbardziej skutecznych metod terapii, zwłaszcza w leczeniu lęku, depresji, stanów nerwicowych, fobii, zaburzeń pourazowych, zaburzeń odżywiania oraz obsesyjno-kompulsyjnych. Zakłada on pełną współpracę między terapeutą i pacjentem, a także dużą aktywność i samodzielność w testowaniu nowych zachowań po stronie pacjenta. Proces terapeutyczny jest ustrukturyzowany i określony dla danego typu problemu, stąd duża skuteczność, przy stosunkowo krótkim czasie leczenia, obejmującym jedynie kilka- kilkanaście spotkań do osiągnięcia obranego celu terapii.
Model poznawczy pozwala zrozumieć zależności między myślami, emocjami, zachowaniem i reakcjami ciała, uczy jak wpływać na samopoczucie, zmieniając sposób myślenia, czy zachowania, kształtuje nowe nawyki, „odczula” na bodźce wywołujące lęk, zmienia nieprzystosowawcze przekonania. Wywodząca się z nurtu poznawczo-behawioralnego długoterminowa terapia schematów jest odpowiedzą na szczególne potrzeby osób  z zaburzeniami osobowości, a zwłaszcza typu borderline.

Nurt poznawczo- behawioralny przeznaczony jest dla osób aktywnych, gotowych w pełni zaangażować się w proces zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu.